Premsat i filtrat

Antigament, en les nostres contrades, l'obtenció de l'oli es feia de forma poc efectiva i força rudimentària. Amb el temps els sistemes s'anaren modificant i modernitzant fins a arribar als temps actuals amb sistemes ràpids però sempre seguint els mètodes més tradicionals.

El procés era:

  • Un cop el pagès portava les olives a la cooperativa el següent pas era moldre-les, per fer-ho s'utilitzaven el que es coneixia per "curres" i consistia en unes pedres cuneïformes que fregaven a unes altres pedres amb les olives entremig i que les convertia en pasta. Les curres eren pedres que pesaven centenars de quilos i que s'acostumaven a moure a base de tracció animal.
  • La pasta resultant del procés anterior es posava en una espècie de catifes anomenades "esportins" i s'apilaven en forma de columna, així quedava una capa de pasta i un esportí, així alternativament. Per acabar es premsava la columna aixafant la pasta i separant la part liquida (aigües i olis), de la sòlida (pinyol, pela, etc...). El líquid resultant era filtrat per netejar-lo d'impureses sòlides.
  • El següent pas portava el líquid resultant a una sèrie de dipòsits, connectats entre si per la part superior, i per decantació (l'oli sura al tenir major densitat) en separava l'oli dels altres líquids.
  • Per acabar, aquest oli anava a parar als dipòsits d'emmagatzemament i d'allí fins a la venda.

Actualment el procés ha sofert diverses modificacions:

  • Les olives es molen i després es baten de manera que la pasta resultant és més fina i la quantitat d'oli que es pot extreure és superior.
  • El pas següent és, per mitjà de màquines centrifugadores, separar els líquids dels sòlids.
  • Finalment també per decantació se separa l'oli dels altres líquids.


Podem observar, comparant els dos sistemes, que el procés d'obtenció de l'oli ha sofert canvis però tots limitats als aspectes mecànics, que n'han millorat la producció. En definitiva s'han mantingut els mètodes tradicionals assegurant un oli que ha perdurat invariable amb el pas dels anys.