L'edifici de la cooperativa.

L'edifici de la cooperativa del Soleràs és obra del genial arquitecte Cèsar Martinell i Brunet. És un petit edifici de planta rectangular destinat íntegrament a molí d'oli i pensat per allotjar sis premses.

Es va aprofitar un canvi de rasant del terreny per aconseguir que la planta del soterrani fos accessible directament des del carrer igual que la part superior que és accessible per la porta situada a la façana principal.

La distribució de l'edifici es va dissenyar només per dur a terme la producció de l'oli. La planta superior era una única sala destinada a rebre i a pesar les olives, després passaven a la part inferior on eren moltes, premsades i per decantació separat l'oli dels altres components de les olives, l'oli resultant s'emmagatzemava en dipòsits soterrats anomenats trulls.

Des de la seva construcció fins al dia d'avui la cooperativa ha sofert nombrosos canvis estructurals per adaptar-la a les noves necessitats i formes de producció. Així per exemple la planta superior actualment està dividida en múltiples sales que són ocupades per les oficines, per la tenda de la secció de consum, pel magatzem dels productes fitosanitaris, pels silos on s'emmagatzemen les olives quan arriben del camp, etc...

Tots aquests canvis, però, s'han fet sempre respectant el disseny exterior original que fa tan característic aquest edifici.

L'edifici està tot resseguit per un sòcol, té una façana dividida per pilastres de maó vist formant línies verticals, on hi estan situades les diferents obertures acabades amb un arc de mig punt.

La imatge que transmet aquest edifici amb les cornises ondulades i les pilastres que recorren la façana es podria definir com a neobarroca.


Font - Som Garrigues 2 a 15 gener 2004