El Cultiu i la Recol·lecció.

Els nostres avantpassats es limitaven a recol·lectar les olives sense conrear l'arbre, això feia que la producció d'aquestes plantacions fora escassa i estigues sempre condicionada per les plagues i les condicions climatològiques adverses.

Després van començar a utilitzar-se els adobs d'origen animal aconseguint un important augment de la producció i del vigor de l'arbre. Es va aconseguir que els arbres donessin collita tots els anys.

Una altra millora va ser la introducció de noves tècniques d'esporga que van possibilitar un millor estat de l'arbre i que es reduís la seva mida aconseguint plantacions amb un número més elevat de d'arbres, en reduir-ne la mida es va aconseguir també més facilitats per a recol·lectar l'oliva.

Una altra millora que va seguir a l'esporga va ser la utilització de plaguicides i fungicides per a lluitar contra les plagues i les malalties dels arbres.

Dins d'aquesta col·lecció de millores s'ha de remarcar la implantació dels regs per goteig que van permetre, optimitzant l'aigua, una independència de l'arbre respecte a les sequeres que abunden a les nostres comarques.

En l'actualitat gràcies en les noves tecnologies s'han reduït els treballs que requereixen d'un esforç físic del pagès, l'ús de maquinària ha substituït part de la mà d'obra humana i animal en la realització dels treballs que abans eren els més durs (llaurar, recollir les restes de l'esporga, etc...) això ha representat una millora important en la qualitat de vida i de salut del propi pagès.

Però totes aquestes millores que hem vist i que han anat arribant amb el pas dels anys no han aconseguit canviar la quantitat d'hores que el pagès es passa treballant en el camp, així igual que els nostres avis i rebesavis els nostres pagesos han de treballar mentre hi ha llum del dia i gairebé tots els dies de l'any per a poder conrear unes plantacions que en temps de collita aportin bastant per a poder subsistir tot l'any.